โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ซ่อม และสอบเทียบ (Repair and Calibration Service Center) จาก “SIKA” ประเทศ Germany

 12 – 15 Jun 2017  ฝึกอบรมที่ประเทศเยอรมัน สำนักงานใหญ่  “SIKA” Germany  โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ซ่อม และสอบเทียบ (Repair and Calibration Service Center) อย่างเป็นทางการ ของภูมิภาคเอเชีย

Share this post


X