ศูนย์บริการสำหรับซ่อมเครื่องมือวัด และเครื่องมือแพทย์

บริการสำหรับรับซ่อมเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ เครื่องมือควบคุมในงานอุตสาหกรรมทุกยี่ห้อ ซ่อมเครื่องมือแพทย์ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี

บริการสำหรับรับซ่อมเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ เครื่องมือควบคุมในงานอุตสาหกรรมทุกยี่ห้อ ซ่อมเครื่องมือแพทย์ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี มีใบรับรองผลการซ่อม และตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ รวมถึงผลการวัดในการสอบเทียบ เพื่อให้อยู่ใน Specification ของผู้ผลิต เช่น Micrometer, Dial gauge, Vernier caliper, Digital multimeter, pH meter, CMM, Incubator Temperature Controller, Electronic Balance, Oven, Furnace, Water bath, Controller Manometer, Recorder, Pressure controller, Torque meter,Torque wrench, Indicator Video microscope, Profile projector, Watt meter, Power meter, High voltage tester Infusion Pump, Mixer, Patient Monitor, Rotator, Sturdy Autoclave, Ultrasound, EKG ECG, CBC, Centrifuge, Chemistry, Defibrillator, Electrolyte, Electrosurgery, Fetal Monitor

มาตรฐานการบริการ

       

ในกรณีซ่อมไม่ได้ ไม่คิดค่าบริการ

ระยะเวลาในการซ่อมไม่เกิน 10 วัน

รายงานผลการซ่อม และใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง พร้อมสอบเทียบค่าการวัด

รับประกันการซ่อม 2 ปี
(ในกรณีอาการเสียเดิม)

“12 – 15 Jun 2017  ฝึกอบรมที่ประเทศเยอรมัน สำนักงานใหญ่  “SIKA” Germany  โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ซ่อม และสอบเทียบ (Repair and Calibration Service Center) อย่างเป็นทางการ ของภูมิภาคเอเชีย”

X