การจัดอบรมสัมมนา ฟรีคอร์ส 🔊

สิ่งที่อำนวยความสะดวก อาหารบุฟเฟ่   มื้อเที่ยง   ขนม เค้ก  ผลไม้  ชา กาแฟ    ฯลฯ ลานจอดรถ / ห้องน้ำสะอาด  Certificate หลังจากอบรมเป็นที่เรียบร้อย Thankyou Party  ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องส่งผลตรวจ Antigen Test Kits (ATK)ไม่เกิน 72 ชม.

X