Calibration Laboratory

Accreditation ISO/IEC 17025 : 2017
การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือ การตรวจสอบสภาพการทำงานและความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ โดยการเปรียบเทียบค่ากันระหว่างสองเครื่องมือวัด โดยเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบจะถูกเทียบกับเครื่องมือมาตราฐานที่มีความละเอียดแม่นยำและเที่ยงตรงสูงกว่า ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด เหล่านั้นว่ามีค่าความแมม่นยำ ความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับตามมาตราฐานห้องปฎิบัติการการ ISO/IEC17025 หรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องสามารถสอบกลับไปสู่ค่าอ้างอิงมาตรฐานได้ เราจะเรียกเครื่องมือที่เป็นตัวเปรียบเทียบนี้ว่า “เครื่องมือมาตราฐานสอบเทียบ (Calibrator)”
บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดกิจการให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสอบเทียบด้านไฟ้ฟ้า ด้านอุณหภูมิ ด้านมิติ ด้านน้ำหนัก ด้านเคมี ด้านความดัน
มาตรฐานการวัด
มาตรฐานการวัด คือ วัตถุ ระบบ หรือการทดลองใดๆ ที่มีนิยามความสัมพันธ์กับหน่วยวัดและปริมาณทางกายภาพ ซึ่งถือเป็นค่าอ้างอิงหลักในระบบการวัดและชั่งตวง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ อันได้แก่ มาตรฐานปฐมภูมิ มาตรฐานทุติยภูมิ และมาตรฐานขั้นใช้งาน
สำหรับมาตรฐานปฐมภูมิที่มีคุณภาพสูงสุดจะไม่มีการใช้มาตรฐานใดมาเป็นตัวอ้างอิง ในขณะที่มาตรฐานทุติยภูมิจะมีการสอบเทียบโดยใช้มาตรฐานปฐมภูมิอ้างอิง และมาตรฐานขั้นใช้งานซึ่งจะถูกใช้ในการสอบเทียบหรือตรวจการทำงานของเครื่องมือวัดอื่นๆนั้น จะใช้มาตรฐานทุติยภูมิเป็นเกณฑ์ในการสอบเทียบ ด้วยลำดับขั้นของมาตรฐานนี้เองที่เป็นตัวรักษาให้ระดับความแม่นยำของมาตรฐานยังคงสูงอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือมาตรฐานความยาวอย่างเกจบล็อค (Gauge block) ซึ่งเป็นแท่งเทียบมาตรฐานที่อาจทำจากเหล็กหรือเซรามิค โดยมีหน้าตัดเรียบขนานกันสองฝั่ง และมีระยะห่างกันที่แม่นยำเทียบเท่ากับความยาวที่แสงเดินทางได้ในสุญญากาศ ในช่วงเวลา 1/299,792,458 วินาที ดังนั้นเกจบล็อคจึงถือเป็นมาตรฐานปฐมภูมิและสามารถนำไปใช้ในการสอบเทียบมาตรฐานทุติยภูมิได้
ความสามารถสอบกลับได้ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Tractability and calibration)
การสอบกลับได้มีนิยามว่าเป็นคุณสมบัติของผลการวัดที่สามารถเชื่อมโยงไปยังค่าอ้างอิงมาตรฐาน โดยไม่มีการขาดช่วงของการสอบเทียบซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของการวัดขึ้น ทั้งนี้การสอบกลับได้ทำให้สามารถเปรียบเทียบผลการวัดไม่ว่าจะกับผลการวัดครั้งก่อนในห้องทดลองเดียวกัน กับผลการวัดเมื่อหนึ่งปีก่อน กระทั่งเทียบกับผลการวัดที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเดียวกันไม่ว่าจะที่ใดในโลก สายโซ่การสอบกลับจะเป็นตัวที่เอื้อให้สามารถเปรียบเทียบการวัดที่เกิดขึ้นกับการวัดที่มีมาตรฐานสูงกว่าจนกระทั่งย้อนกลับไปยังนิยามของหน่วยวัดได้ความสามารถในการสอบกลับได้มักทำได้เมื่อเครื่องมือวัดมีประวัติการสอบเทียบ ซึ่งหมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่ามาตรฐานการวัดที่ทราบค่าความไม่แน่นอนกับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ กระบวนการสอบเทียบนี้เองจะเป็นตัวบ่งชี้ค่าที่ได้จากการวัดและความไม่แน่นอน และสร้างความสามารถในการสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานการวัด
ได้การรับรอง Accreditation ISO/IEC 17025:2005 ทั้งแบบ In-house และ On-site

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

Certificate of Accredited by A2LA (U.S.A.)
Certificate of Accredited by TISI (Thailand)
Range of Accredittation
Price list calibration

รายชื่อเครื่องมือที่ได้รับการรับรอง Accreditation ISO/IEC 17025 : 2017  (ILAC)

Electrical & RF Microwave
 1. Watt-hour meter   (1 & 3 Phase) 
 2. AC Power meter   (1 & 3 Phase)
 3. Power meter   (V, Ω, A, Hz, Watt)
 4. Multimeter & Power supply
 5. Clamp meter
 6. Volt meter
 7. Amp meter
 8. Resistance meter  (0 to 1 TΩ)
 9. LCR meter
 10. Withstanding voltage tester
 11. High voltage tester  (140 kV)
 12. Hipot tester / Harmonic tester
 13. Insulation tester
 14. Frequency counter
 15. Frequency generator
 16. Multifunction calibrator
 17. Process calibrator
 18. Decade resistance box
 19. Stop watch
 20. Counter meter
 21. Tacho meter
 22. Power source               
 23. Signal generator                       
 24. RF Power meter
 25. AM-FM Modulation
 26. Audio Generator
 27. Network analyzer
 28. FFT Analyzer
 29. Step Attenuator
 30. Oscilloscope
 31. Oil tester  
 32. Breakdown tester
Temperature & Humidity
 1. Thermocouple sensor (-80 to 1,200 ‘C)
 2. RTD & PRT sensor (-80 to 600 ‘C)
 3. Digital thermometer with sensor
 4. Temperature controller with sensor
 5. Temperature recorder
 6. Glass tube thermometer
 7. Dial thermometer
 8. Standard thermometer
 9. Digital thermo-hygrometer
 10. Thermo-hygrometer
 11. Thermo-hygrograph
 12. Data logger
 13. Water bath
 14. Oil bath
 15. Auto clave
 16. Hot air oven
 17. Vacuum oven
 18. Incubator
 19. Freezer
 20. Refrigerator
 21. Furnace
 22. Temperature chamber  (-80 to 1,200 ‘C)
 23. Humidity chamber (20 to 95 %R.H.)
 24. Dry block calibrator (-80 to 1,200 ‘C)
 25. Micro bath calibrator (-80 to 250 ‘C)
 26. Temperature calibrator
 27. Temperature transmitter
 28. Infrared thermometer
 29. Heat block
 30. COD Reactor
 31. IR thermometer
 32. Temperature mapping storage areas
Dimension
 1. CMM
 2. ULM
 3. Microscope
 4. Glass scale
 5. Optical flat
 6. Optical parallel
 7. Gauge blocks
 8. Spheres / Precision ball
 9. Standard coating foil
 10. Coating thickness gauge
 11. Ultrasonic thickness gauge
 12. Vernier caliper
 13. Micrometer / Rod setting
 14. Dial gauge / Dial thickness
 15. Digimatic indicator
 16. Dial test indicator
 17. Bore gauge
 18. Height gauge
 19. 3-Wires gauge
 20. Plug gauge / Pin gauge
 21. Plain plug / Plain ring
 22. Thread plug / Thread ring 
 23. Profile projector / VMM
 24. Steel ruler / Steel tape
 25. Inclinometer / Grind gauge
 26. Precision level
 27. Bevel protractor
 28. Radius gauge
 29. Feeler gauge 
 30. Micrometer head 
 31. Dial gauge tester
 32. Jig fixture                
Optical & Chemical
 1. UV meter  (UVA-UVB-UVC)
 2. Optical power / Laser power meter
 3. Solar radiometer   
 4. Lux meter
 5. Color meter
 6. Sound level meter
 7. Anemometer
 8. UV/Vis Spectrophotometer
 9. pH meter
 10. Conductivity meter
 11. Centrifuge
 12. Refractometer / Refecetive index
 13. Viscometer / Ford cup
 14. Irradiance meter
 15. Micro pipette / Pipette
 16. Burettes / Volumetric flask
 17. Cylinder / Beaker
 18. Test sieve
 19. Gas detector  (O2 / CH4) 
Torque & Force
 1. Electronic balance
 2. Mechanical balance
 3. Standard weight
 4. Steel weight
 5. Universal testing machine (UTM)
 6. Tension & Tensile tester
 7. Load cell   (50 ton)
 8. Force gauge
 9. Push-Pull gauge
 10. Screw torque driver
 11. Torque wrench 
 12. Air torque 
 13. Setting torque wrench
 14. Torque tester 
 15. Torque calibrator
 16. Durometer  (A, B, C, D, O, DO, OO, M)
 17. Vickers / Knoop hardness tester    
 18. Rockwell / Brinell hardness tester             
 19. (HRA, HRB, HRC, HBW, HV1/5/10)
Pressure & Vacuum
 1. Pressure calibrator (0.01% F.S.)
 2. Digital pressure
 3. Pressure gauge
 4. Vacuum gauge
 5. Absolute gauge
 6. Perani vacuum gauge
 7. Manometer
 8. Barometer
 9. Pressure indicator
 10. Absolute gauge
 11. Pressure recorder
 12. Test gague / Level
 13. Digital test gauge
 14. Pressure sensor
 15. Pressure module
 16. Pressure transmitter
 17. Pressure switch
 18. Control valve
 19. Safety valve

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

Socail Media

  ติดต่อเรา

  X