รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าเยี่ยมชม กิจการของบริษัทฯ

23 March 2018   ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ  ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม กิจการของบริษัทฯ และให้คำปรึกษาในด้านการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ เพื่อประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบายความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม" (Startup Smart Enterprises)

IMC Group  “U.K.” | Authorized Distributor

10 April 2018  บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) ด้าน Environment Monitoring System ได้รับรองมาตรฐาน 21 CFR Part 11    IMC Group  "U.K."

X