เขตพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

คุณ อรุษยา มั่นคง

ผู้จัดการฝ่ายตลาด

เขตความรับผิดชอบ : ลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ

คุณ เปมิกา วงษ์คำ

เขตความรับผิดชอบ : ฉะเชิงเทรา, โรจนะ, สมุทรปราการ, บางปู, บางพลี, เทพารักษ์, บางกะดี, ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี, บางชัน, วังน้อย, สระบุรี, หนองแคร์, อมตะนคร 1-5, อมตะซิตี้, อีสเทิร์นซีบอร์ด, เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, พระประแดง

คุณ ธัญญลักษณ์ นิยม

เขตความรับผิดชอบ : พุทธมณฆล, สมุทรสาคร, นครปฐม, บางบอน, เอกชัย, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, เพรชเกษม, พระราม 2

คุณ ปณิตา ทองงิ้ว

เขตความรับผิดชอบ : กรุงเทพฯ, นนทบุรี, โรงพยาบาล, งานราชการ, สายการบิน, โซนภาคใต้

คุณ ไกรสร อินทรักษ์

วิศวกรฝ่ายขาย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ความรับผิดชอบ : ข้อมูลทางเทคนิคของสินค้า และการสอบเทียบเครื่องมือวัด

คุณ อภิวิชญ์ สวยดี

ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด

เขตความรับผิดชอบ : ลูกค้าในประเทศ  และต่างประเทศ

คุณ พนิดา ตั้งอิสราวุฒิกุล

เขตความรับผิดชอบ : กิ่งแก้ว, นวนคร, ลำลูกกา, บางปะอิน, บางนา, อ่อนนุช, แหลมฉบัง, อมตะนคร 6-10, สหพัฒน์, เวลโกรว์, นิคมปิ่นทอง, นิคมไฮเทค, ลาดกระบัง, บ่อวิน, มาบตะพุด

คุณ สุชนิญา พิสัย

เขตความรับผิดชอบ : นิคม 304, ปราจีนบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, โซนภาคอีสาน, เพรชบุรี, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

คุณ จิราภรณ์     เกตุสำราญ

เขตความรับผิดชอบ : สิงห์บุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, สุโขทัย, พิษณุโลก, โซนภาคเหนือ

X